گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی

waz.zamin@chmail.ir
۲۱
آبان

کارگاه مدیریت پسماندهای شیمیایی و خطرناک در روز پنج شنبه 97/9/1 از ساعت 9:30 الی 12 در خیابان شهید دستغیب روبروی مصلی -خیابان نیایش-پارک نیایش ،مرکز سلامت و توسعه پایدار برگزار میگردد.از همکاران مدرس زمین شناسی و انسان و محیط زیست دعوت میشود در این کارگاه تخصصی شرکت نمایند.با تشکر

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۱
آبان

با سلام .همکاران محترم لطفا تا 27 آبانماه نقد و بررسی فصل اول کتاب انسان و محیط زیست را به گروه آموزشی استان ارسال نمایید.با تشکر

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۴
آبان
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۴
آبان
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۳۰
مهر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۳۰
مهر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۳۰
مهر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۳۰
مهر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۳۰
مهر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۳
مهر

همکاران محترم برنامه عملیاتی گروه اموزشی استان خدمتتان ارسال میگردد.لطفا فعالیتهای خود را طبق برنامه عملیاتی سالانه تنظیم کرده و طبق شاخص های ارزیابی و زمان خواسته شده ارائه نمایید.متشکرم

دریافت

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی