گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی

waz.zamin@chmail.ir

۱ مطلب با موضوع «اعلام وصول مستندات» ثبت شده است

۱۹
مهر

توجه : ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند اعضای محترم گروه های زمین شناسی نواحی ومناطق  به اطلاع می رساند :اعلام وصول مستندات تا تاریخ96/8/8به هیچ وجه بیانگر کیفیت کار گروه زمین شناسی  نواحی ومناطق  نبوده و تنها جنبه ی اطلاع رسانی دارد

بسمه تعالی

ردیف


ناحیه ومنطقه

اعلام وصول

1


  ناحیه 1

فرم مشخصات - برنامه عملیاتی - آدرس وبلاگ وسایت -لیست همکا ران

2


ناحیه 2

فرم مشخصات - برنامه عملیاتی- آدرس وبلاگ گروه زمین شناسی ناحیه 2 - لیست همکاران

3


سلماس

فرم مشخصات - برنامه عملیاتی

4


مناطق چهار گانه

فرم مشخصات - برنامه عملیاتی

5


مهاباد

فرم مشخصات - برنامه عملیاتی - لیست همکاران

6


خوی

فرم مشخصات - برنامه عملیاتی - لیست همکاران-نقد و بررسی فصل اول زمین شناسی

7


سلماس

  فرم مشخصات - برنامه عملیاتی  
    8 

      چالدران 

9


چایپاره


10


اشنویه

فرم مشخصات

11


 

شوط


12


پلدشت


13


ماکو


14


سردشت


15


نقده

فرم مشخصات-لیست همکاران-برنامه عملیاتی

16


پیرانشهر

فرم مشخصات-

17


میاندوآب

فرم مشخصات

18


بوکان

فرم مشخصات-برنامه عملیاتی

19


شوط20


شاهین دژ


21


تکاب


22


مرحمت آباد


23


کشاورز


24 

 

 

 

 i

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی