گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی

waz.zamin@chmail.ir

۲ مطلب با موضوع «بخشنامه هاو اطلاعیه ها :: برنامه عملیاتی97-96» ثبت شده است

۲۳
مهر

همکاران محترم برنامه عملیاتی گروه اموزشی استان خدمتتان ارسال میگردد.لطفا فعالیتهای خود را طبق برنامه عملیاتی سالانه تنظیم کرده و طبق شاخص های ارزیابی و زمان خواسته شده ارائه نمایید.متشکرم

دریافت

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۶
مهر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی