گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی

waz.zamin@chmail.ir

۷ مطلب با موضوع «سوالات» ثبت شده است

۱۸
دی
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۸
دی

نمونه سوالات فصل بندی شده زمین شناسی از فایل زیر قابل دریافت میباشد.

  دریافت

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۵
آبان
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۵
آبان
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۲
مهر

سوالات نهایی شهریور 94 اینجا 

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۲
مهر

سوالات نهایی 94 اینجا

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۲
مهر

سوالات نهایی اینجا

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی