گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی

waz.zamin@chmail.ir

۶ مطلب با موضوع «طرح درس» ثبت شده است

۲۳
بهمن
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۳
بهمن
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۳
بهمن
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۳
بهمن
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۳
بهمن
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۰۱
آبان
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی