گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی

waz.zamin@chmail.ir

۹ مطلب با موضوع «مقالات» ثبت شده است

۲۰
فروردين
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۰
فروردين
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۰۷
اسفند
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۵
بهمن

مقاله افیولیت ها اینجا

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۷
دی

مقاله رانش اینجا

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۷
دی

مقاله زمین ساخت منطقه خوی و ماکو اینجا

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۲
مهر

علل ضعف دانش آموزان در درس زمین شناسی  اینجا

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۲
مهر

سوالات نهایی 93 اینجا

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۷
مهر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی